Skip to main content

Maak je klaar voor 2024! De Nederlandse voedingsmiddelen- en drankenindustrie maakt zich op voor belangrijke updates in 2024 van de Nederlandse voedselveiligheids- en verpakkingswetten. Van strenge MOAH-limieten tot een totaalverbod op plastic voor eenmalig gebruik, deze veranderingen hebben invloed op iedereen in de industrie. Maak je geen zorgen, wij helpen je! Hieronder hebben we alle wijzigingen van 2024 in de Nederlandse voedselverordening opgesomd om je te helpen het jaar soepel te beginnen en voorop te blijven lopen.

Inzicht in de Nederlandse wetgeving voor voedselveiligheid en verpakking van 2024: Wat verandert er?

2024 Nederlandse Voedselveiligheid | Plastic verbod

Verordening op MOAH in voedingsmiddelen

Op 1 januari 2024 treedt er een nieuwe verordening in werking die Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons(MOAH) in voedsel aanpakt. De Nederlandse Voedselautoriteit (NVWA) heeft actielimieten vastgesteld voor MOAH in verschillende soorten voedsel. Deze omvatten droge voeding met een laag vet/oliegehalte en voeding met een hoger vet/oliegehalte. Zo is de actielimiet voor droge levensmiddelen met een laag vet/oliegehalte vastgesteld op 0,5 mg/kg voor MOAH. Producten met een MOAH-waarde van meer dan 1 mg/kg, zoals babyvoeding, moeten uit de handel worden genomen. Voor voedingsmiddelen met een vetgehalte van meer dan 50% is een productterugroeping misschien niet verplicht. In uitzonderlijke gevallen kan de autoriteit echter individuele beslissingen nemen.

Verbod op plastic voor eenmalig gebruik en wegwerpbekers

Vanaf 1 januari 2024 worden wegwerpbekers en plastic verpakkingen verboden voor consumptie op locatie. Dit beleid is van invloed op horecagelegenheden, evenementen, kantoren en sportclubs. Vanaf 1 juli 2023 moeten klanten van afhaal- en bezorgdiensten en supermarkten betalen voor plastic wegwerpbekertjes en -bakjes. Vanaf 3 juli 2024 verplichten nieuwe regels dat doppen tijdens het gebruik op flessen of verpakkingen moeten blijven zitten.

Uitgebreide Producentverantwoordelijkheid (EPR)

Sinds 1 januari 2023 wordt EPR (Extended Producer Responsibility) toegepast op verschillende plastic producten. Producenten dragen nu bij aan afvalinzameling en het opruimen van zwerfvuil. Het aanbod van producten onder EPR zal de komende jaren alleen maar toenemen. EPR heeft betrekking op producten zoals tabaksproducten met filters, eenmalige voedselverpakkingen, wegwerpbekers en drankverpakkingen.

Doelstellingen voor recycling en afvalvermindering

De Nederlandse overheid heeft doelstellingen voor recycling of hergebruik voor verpakkingsmaterialen. Tegen 2024 zijn de minimumpercentages voor recycling of hergebruik: 47% voor kunststoffen, 55% voor houten verpakkingen en 86% voor glas. Producenten of importeurs moeten ervoor zorgen dat deze percentages van hun totale jaarlijkse verpakking worden gerecycled of hergebruikt.

Gebruik van gerecycled materiaal in voedselverpakkingen

Hoewel er geen specifieke regels bestaan voor het gebruik van gerecyclede materialen in voedselverpakkingen, is het Warenwetbesluit kwaliteitsmaterialen voor de volksgezondheid. De regelgeving voor verpakkingen en consumentenproducten ondersteunt deze vereiste. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid beveelt aan om ten minste 95% gerecycled materiaal te gebruiken voor nieuwe voedselverpakkingen.

Bedrijven die beïnvloed worden door de Nederlandse voedselveiligheids- en verpakkingswetten van 2024

De wijzigingen in de veiligheids- en verpakkingswetgeving die in 2024 in Nederland van kracht worden, zullen verschillende soorten bedrijven in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie op verschillende manieren beïnvloeden. Hier is een uitsplitsing.

2024 Nederlandse voedselveiligheid | Nederlandse voedselproducent

Verordening op MOAH voor voedselveiligheid

 • Producenten en fabrikanten van voedingsmiddelen hebben rechtstreeks te maken met de nieuwe regelgeving. Dit geldt vooral voor bedrijven die babyvoeding, opvolgvoeding voor baby’s, medische voeding voor baby’s en zuigelingen of voedingsmiddelen met een aanzienlijk vetgehalte produceren. Deze bedrijven moeten hun producten regelmatig testen op MOAH. Ze moeten ervoor zorgen dat de vastgestelde limieten worden nageleefd om mogelijke productterugroepingen te voorkomen.

Verbod op plastic voor eenmalig gebruik en wegwerpbekers

 • Producenten/fabrikanten van voedingsmiddelen: Minder direct betrokken, maar moeten mogelijk rekening houden met verpakkingen als ze producten in wegwerpverpakkingen leveren.
 • HORECA (Hotels, restaurants, cafés): Direct getroffen. Ze moeten overstappen op duurzame alternatieven voor plastic bekers en verpakkingen voor eenmalig gebruik voor consumptie op locatie.
 • Winkeliers: Moeten zich aanpassen aan de verkoop van alternatieven voor plastic voor eenmalig gebruik. Misschien moeten we plastic wegwerpbekers en verpakkingen in rekening brengen.
 • Distributeurs en groothandelaren: Zullen hun productaanbod moeten aanpassen om aan het verbod te voldoen. Bovendien zouden ze hun klanten mogelijk duurzamere verpakkingsoplossingen moeten bieden.

Uitgebreide Producentverantwoordelijkheid (EPR)

 • Producenten/fabrikanten van voedingsmiddelen: Directe gevolgen omdat zij moeten bijdragen aan het inzamelen van afval en het opruimen van zwerfvuil voor producten zoals drankverpakkingen en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik.
 • HORECA: Mogelijk moeten ze zich aanpassen als ze afval produceren van zaken als wegwerpbekers en verpakkingen voor eenmalig gebruik.
 • Detailhandelaren, distributeurs en groothandelaren: Deze bedrijven moeten zich bewust zijn van de producten die onder de EPR vallen en hun praktijken dienovereenkomstig aanpassen.

Doelstellingen voor recycling en afvalvermindering

 • Producenten/fabrikanten van voedingsmiddelen: Moeten ervoor zorgen dat hun verpakkingen voldoen aan de recyclingdoelstellingen en overwegen om materialen te gebruiken die gemakkelijker te recyclen zijn.
 • Detailhandelaren: Moeten zich bewust zijn van de verpakkingsmaterialen die ze verkopen en moeten mogelijk deelnemen aan recyclinginitiatieven.
 • Distributeurs en groothandelaren: Net als winkeliers moeten deze bedrijven zich richten op de recyclebaarheid van de verpakkingsmaterialen die ze distribueren.

Gebruik van gerecycled materiaal in voedselverpakkingen

 • Producenten/fabrikanten van voedingsmiddelen: Het meest direct betrokken, omdat zij ervoor moeten zorgen dat gerecyclede materialen die in hun verpakkingen worden gebruikt, veilig zijn voor contact met voedingsmiddelen.
 • HORECA: Kan indirect beïnvloed worden als ze verpakte voedingsmiddelen gebruiken in hun diensten.
 • Detailhandelaren: Moeten ervoor zorgen dat verpakte voedingsmiddelen die ze verkopen voldoen aan de veiligheidsnormen met betrekking tot gerecyclede materialen.

Elk type bedrijf moet beoordelen hoe deze voorschriften rechtstreeks van invloed zijn op hun activiteiten en passende maatregelen nemen om hieraan te voldoen. Het is ook raadzaam voor bedrijven om experts op het gebied van wet- en regelgeving te raadplegen voor gedetailleerde richtlijnen die zijn afgestemd op hun specifieke activiteiten en producten.

Welke maatregelen kunnen voedingsbedrijven nemen?

Om je aan te passen aan de nieuwe regelgeving die in 2024 van kracht wordt voor voedingsmiddelen- en drankenbedrijven in Nederland, volgen hier enkele voorgestelde maatregelen voor elk van de belangrijkste veranderingen.

Verordening op MOAH in voedingsmiddelen

 • Regelmatig testen: Test je producten regelmatig op MOAH, vooral als je producten in categorieën vallen zoals babyvoeding of een hoger vetgehalte hebben.
 • Verificatie van leveranciers: Zorg ervoor dat uw leveranciers op de hoogte zijn van deze nieuwe normen en eraan voldoen, vooral als u ingrediënten inkoopt die de MOAH-niveaus van uw product kunnen beïnvloeden.
 • Herformulering van producten: Overweeg herformulering van producten waarbij het risico bestaat dat de MOAH-limieten worden overschreden.
 • Noodplannen: Ontwikkel een plan voor het mogelijk terugroepen van producten als uw producten de MOAH-limieten overschrijden.

Verbod op plastic voor eenmalig gebruik en wegwerpbekers

 • Stap over op duurzame alternatieven: Vervang plastic bekers en bakjes voor eenmalig gebruik door duurzame alternatieven, zoals biologisch afbreekbare of composteerbare materialen.
 • Herbruikbare verpakkingen promoten: Moedig klanten aan om hun eigen containers mee te nemen of bied herbruikbare containers aan tegen statiegeld.
 • Klantenbewustzijn: Informeer uw klanten over de nieuwe regelgeving en eventuele wijzigingen die u doorvoert, zoals kosten voor wegwerpbekers en -verpakkingen.

Uitgebreide Producentverantwoordelijkheid (EPR)

 • Afvalbeheer: Ontwikkel of verbeter uw afvalinzamelings- en recyclingprocessen voor de van toepassing zijnde producten.
 • Productontwerp: Houd tijdens de ontwerpfase rekening met het einde van de levensduur van uw producten om recycling en afvalbeheer te vereenvoudigen.
 • Rapportage over naleving: Bereid je voor op de vereisten voor nalevingsrapportage, inclusief het documenteren hoe je bijdraagt aan afvalinzameling en het opruimen van afval.

Doelstellingen voor recycling en afvalvermindering

 • Recyclingpartnerschappen: Werk samen met recyclingbedrijven om ervoor te zorgen dat het vereiste percentage van uw verpakkingen wordt gerecycled.
 • Optimalisatie van verpakkingen: Optimaliseer uw verpakking om minder materiaal te gebruiken of schakel over op materialen met een hoger recyclingpercentage.
 • Traceren en rapporteren: Houd een gedetailleerde administratie bij van uw verpakkingsgebruik en recyclinginspanningen om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de gestelde doelen.

Gebruik van gerecycled materiaal in voedselverpakkingen

 • Voldoen aan gezondheidsnormen: Zorg ervoor dat de gerecyclede materialen die in uw verpakking worden gebruikt voldoen aan gezondheids- en veiligheidsnormen, met name voor contact met voedingsmiddelen.
 • Normen voor leveranciers: Werk met leveranciers die gerecycled materiaal van hoge kwaliteit kunnen leveren dat veilig is voor contact met voedingsmiddelen.
 • Etikettering van producten: Etiketteer uw verpakking duidelijk om consumenten te informeren over het gebruik van gerecyclede materialen en eventuele gerelateerde gezondheids- en veiligheidsinformatie.

Voor elk van deze maatregelen is het van cruciaal belang om op de hoogte te blijven van de specifieke vereisten van de nieuwe regelgeving en waar nodig advies in te winnen bij juridische of branche-experts. Houd daarnaast rekening met de mogelijke impact op je bedrijfsvoering en financiën en maak dienovereenkomstige plannen voor een soepele overgang naar naleving van de nieuwe regelgeving.

Een digitale oplossing voor de Nederlandse voedselveiligheids- en verpakkingswetten van 2024

B2B e-commerce kan een belangrijke rol spelen om voedingsbedrijven te helpen zich aan te passen aan de veranderingen in de regelgeving die in 2024 in Nederland van kracht worden. Hier zijn verschillende manieren waarop B2B commerce kan helpen:

Sourcing conforme materialen en producten

B2B-marktplaatsen kunnen voedingsbedrijven in contact brengen met leveranciers die duurzame en compliant verpakkingsmaterialen aanbieden. Dit is vooral relevant voor de aanpassing aan het verbod op plastic voor eenmalig gebruik en het gebruik van gerecyclede materialen in voedselverpakkingen.

Oplossingen voor technologie en naleving

B2B-technologieleveranciers bieden oplossingen die bedrijven kunnen helpen bij het bijhouden en beheren van hun naleving van regelgeving, zoals recyclingdoelstellingen en MOAH-normen. Dit omvat software voor het beheer van de toeleveringsketen, nalevingsrapportage en kwaliteitscontrole.

Samenwerking en het delen van informatie

B2B-netwerken vergemakkelijken de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen bedrijven. Dit kan van onschatbare waarde zijn om op de hoogte te blijven van best practices, innovatieve oplossingen en wijzigingen in wettelijke vereisten.

Diensten voor afvalbeheer en recycling

B2B-handel kan voedingsbedrijven in contact brengen met dienstverleners op het gebied van afvalbeheer en recycling. Dit is cruciaal om te kunnen voldoen aan de uitgebreide verplichtingen voor producentenverantwoordelijkheid en de doelstellingen voor afvalvermindering.

Onderwijsmiddelen en advies

B2B-platforms bieden vaak leermiddelen, webinars en adviesdiensten om bedrijven te helpen nieuwe regelgeving te begrijpen en zich eraan aan te passen.

Productinnovatie en -ontwikkeling

B2B-samenwerkingen kunnen innovatie stimuleren en nieuwe producten en verpakkingsoplossingen ontwikkelen die voldoen aan de voorschriften. Dit is vooral relevant voor het creëren van alternatieven voor verboden materialen.

Netwerken en partnerschappen

B2B-handel vergemakkelijkt het netwerken, waardoor voedingsbedrijven partnerschappen kunnen aangaan met andere bedrijven om gezamenlijk uitdagingen op het gebied van regelgeving aan te pakken.

Marktuitbreiding en diversificatie

Door in contact te komen met een breder netwerk van leveranciers en klanten kunnen voedingsbedrijven hun markten en productaanbod diversifiëren, waardoor de kosten en uitdagingen van naleving van de regelgeving mogelijk worden gecompenseerd.

Door gebruik te maken van B2B-handel kunnen voedingsmiddelenbedrijven effectiever navigeren door de complexiteit van veranderingen in de regelgeving, toegang krijgen tot de benodigde bronnen en samenwerken met partners om naleving te garanderen en concurrerend te blijven.

Conclusie

Concluderend kan worden gesteld dat de actualisering van de Nederlandse voedselveiligheids- en verpakkingswetgeving voor 2024 een cruciale verschuiving betekent in de richting van duurzaamheid en kwaliteitsborging in de voedingsmiddelenindustrie. Door op de hoogte te blijven en voorbereid te zijn, kunnen bedrijven effectief door deze veranderingen navigeren.

Officiële koppelingen

 1. MOAH in voedsel: Regelgeving en belangrijke informatie
 2. Regelgeving voor wegwerpplastic: Een overzicht voor ondernemers
 3. Producentverantwoordelijkheid voor afval: Richtlijnen voor bedrijven
 4. Van afval naar hulpbronnen: Informatieve inzichten in afvalbeheer
Close Menu

Rotterdam, SH

The Netherlands

T: (087) 784 7937
E: hello@atrium.market